Get Adobe Flash player

Новини сайту

Сайт знаходиться на стадії розробки і наповнення

Статті

       Створення Асоціації «Карбон» в Україні було схвалено сесією Наукової ради з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», яка відбулася 20 травня 2009 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України (м. Київ). Учасники сесії зазначили, що розвиток світових  досліджень в області новітніх вуглецевих матеріалів і наноматеріалів, їх входження до різних сфер промислового виробництва робить нагальним створення організації, що об’єднує та координує зусилля вчених і промисловців. Було підкреслено, що карбонові товариства або групи давно існують й успішно функціонують у більшості розвинутих країн світу. Створення такої організації в Україні сприятиме налагодженню й зміцненню контактів українських та іноземних спеціалістів у рамках даного напряму діяльності, що швидко прогресує.

         Головною метою Асоціації є консолідація діяльності вчених, промисловців і споживачів вуглецевої продукції задля синтезу, дослідження, виробництва й споживання як традиційних, так і новітніх вуглецевих матеріалів та виробів.

         Основні завдання Асоціації:

-     інформаційне забезпечення членів/учасників Асоціації;

-     проведення громадської експертизи наукових проектів, програм, технічних рішень тощо;

-   виявлення та підтримка пріорітетних наукових напрямів хімії та технології вуглецю, матеріалів і виробів на його основі;

-  проведення наукових семінарів, конференцій, навчальних заходів, видання наукових робіт з вуглецевої тематики;

-  координація наукової та технологічної діяльності з вуглецевої тематики, яка здійснюється індивідуальними (фізичними особами) й колективними (інститутами, підприємствами, іншими організаціями) членами/учасниками Асоціації.

            Передбачається, що діяльность Асоціації сприятиме практичному впровадженню наукових і технологічних розробок, а також успішній реалізації вітчизняної «вуглецевої» продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

           Установчими зборами було затверджено Статут і обрано керівні та контрольно-ревізійні органи Асоціації «Карбон» в Україні.

            Президентом Асоціації обраний Картель Микола Тимофійович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. Обов’язки секретаря Асоціації покладено на Приходька Геннадія Прохоровича, кандидата хімічних наук, провідного наукового співробітника цього ж Інституту.

            Правлінням Асоціації підготовлено звернення до фахівців, які працюють у галузях хімії, фізики і технології вуглецю та вуглецевих матеріалів. Розроблено також анкету для індивідуального та колективного членства в Асоціації.

            Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у роботі Асоціації.

Правління  Асоціації «Карбон» в Україні